گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

دوشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1391

جلسات این هفته 13خردادلغایت19 خرداد 91

- برگزاری جلسه گروه پژوهش وتحقیق در محل سرپرستی