گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

دوشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1391

برگزاری جلسه ی تصمیم گیری پیرامون نوع ومیزان جوایز مسابقات علمی

جلسه ی تعیین ملاک نفرات برتر و نوع ومیزان جوایز آنان به صورت مشترک بین دو مجتمع دخترانه وپسرانه برگزار گردید.