گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

سه‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1391

بزگداشت 25 اردیبهشت روز جهانی خانواده

برگزاری نشست ویژه ی والدین به مناسبت ارائه ی کارنامه مستمر نوبت دوم و صحبت پیرامون روز جهانی خانواده