گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1391

ولادت حضرت فاطمه«سـ»

کوثر عشق در مدح و منقبت حضرت زهرا (س)

فاطـــمه ای پاک بانوی بــهـشت بر مـشام آیـد ز تـو بوی بــهـشت

تـــو خـــدای خویش را آئینه‌ای مـصــطفی را مــحــرم دیـرینه‌ای

فاطمه‌ ای شاهــکـار ذوالــجلال کوثر عشقیّ و خـورشید کمــــال

دست تو این چرخ گردون را مدار هر دو عالم از تو دارد افـــتــخار

عــصمت تو در زلال جان ماست کوثر تو زمزم ایـــمـان مـــاست

  ای ولای تو به مـــا آب حــیات مــی‌کند حُبّ تو تضمین نــجات

دل ز تصــویرت حـکایت می‌کند سوی تـو ما را هــدایت می‌کــند

در ره عــشق تــو ای روح روان طایر جان پر زند تا کـــهــکشان

راز گــفتن با تو شوق جـــبرئیل تشنة بحر سخایت ســلســــبیل

پای تا سر عـــصمت و تقوا توئی آنــکه زن با او شود معنا تــوئی

بــا ورود تــو پیــمبـر در قـیام نی پیمبـر بل رســولان کـــرام

ای کــلید بــاب رضوان دست تو هستی عــالــم همه از هست تو

با تو باشد حــقّ و بــا داور توئی فــــاطـمه ای روح پیغمبر توئی

لیله القدر علی و احـــــــمدی تو بـــهار عشق حیّ سرمـــدی

مـــثل ذاتِ کــبریا تنها تــوئی مادر دو مریـــــم و عیسی توئی 

زهره الزّهــــرا ســرور سینه‌ای تو فــــروغ یـــازده آئــینه‌ای

خاک پایت سرمـة چشم مـــلک خم به تعظیمت شده پشت فـلک

ما ز جـام عشق تو مُل می‌زنیــم خار هستیم و دم از گل مـی‌زنیم

روز محشر هست ما را زمـــزمه فــاطمه یا فــاطمه یا فــاطمه