گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1391

آماده سازی دانش آموزان بیش دانشگاهی برا ی امتحانات بایان سال

به منظور آماده سازی دانش آموزان پیش دانشگاهی برای امتحانات پایان سال تراکت ها وپیام های مشاوره در محل امتحان نصب گردید. 

بروشور اضطراب امتحان آماده ودر اختیار دانش آموزان قرار گرفت .

نشست کوتاهی با دانش آموزان در رابطه با استفاده از فرصت های پایانی برای بازدهی بهتر در امتحانات برگزار گردید.