گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1391

روز کارگر مبارک باد

روز کارگر بر تمامی کارگران سخت کوش مبارک باد