گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1391

بازدید جناب آقای سرداری وجناب آقای مهربخش از نمایشگاه مشاغل

در روز یکشنبه 91/2/10 جناب آقای سرداری وجناب آقای مهر بخش از نمایشگاه هفته ی معرفی مشاغل مجتمع حضرت زینب (س) بازدید به عمل آوردند. 

درضمن دانش آموزان مقاطع وپایه های مختلف تحصیلی از هر دو مجتمع دخترانه وپسرانه از نمایشگاه بازدید داشتند امید ان که در انتخاب و آینده ی شغلی آنان موثر افتد.