گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1391

صحبت مشاور با دانش آموزان بیرامون انتخاب شغل

صحبت مشاور مجتمع حضرت زینب (س) در جمع دانش آموزان بیرامون نظریه هالند وناثیر تیپ های شخصیتی بر انتخاب شغل در افراد   پنج شنبه 90/2/7

بررسی تست ها و آزمون های مختلف در رابطه با شناخت ویژگی های شخصیتی  در راستای انتخاب شغل