گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

سه‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1391

معرفی برنامه های هفته مشاغل در مجتمع های آموزشی سوریه