گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1391

سال نو مبارک

       


  همکار گرامی و دانش آموز عزیز

آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری

آغاز روزهایی باشد که آرزو داری

نوروز مبارک

گروه مشاوره سوریه-دمشق