گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

پنج‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1390

همکاری در برگزاری جشن ممتازین مقطع ابتدایی

 تهیه ی جوایز وبرگزاری جشن ممتازین درسی در مقطع ابتدایی مجتمع حضرت زینب(س) 90/12/3