گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

سه‌شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1390

جلسات این هفته 29 بهمن لغایت 4 اسفند

شرکت در جلسه شورای آموزشی 90/12/1 پیرامون تصمیم گیری در رابطه با نحوه ی برگزاری جشن تکلیف