X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

سه‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1390

شیمی را چگونه برای کنکور بخوانیم؟

شیمی را چگونه برای کنکور بخوانیم؟

 

ازکتاب های جدید درس شیمی درکنکور سراسری سال های 84 تا 87 (چهار سال اخیر)سوال طرح شده وسطح کلی سوال ها به تدریج رو به سخت تر شدن رفته است,طوری که میتوان سطح سوال های سال های 84 و 85 را ساده,سال 86 را متوسط وسال 87 را متوسط رو به مشکل و اندکی مفهومی تر از سال های قبل ارزیابی کرد.
ازکتاب های جدید درس شیمی درکنکور سراسری سال های 84 تا 87 (چهار سال اخیر)سوال طرح شده وسطح کلی سوال ها به تدریج رو به سخت تر شدن رفته است,طوری که میتوان سطح سوال های سال های 84 و 85 را ساده,سال 86 را متوسط وسال 87 را متوسط رو به مشکل و اندکی مفهومی تر از سال های قبل ارزیابی کرد.


در سوال های سال های 85و86 تعداد6تا7سوال از شکل ها ونمودار های کتاب درسی طراحی شده است .درسوال های سال 87 نیز این روند ادامه داشت وچهار سوال کنکورریاضی و6سوال کنکور تجربی از این دسته اند.طرح اینگونه سوال ها توجه هر چه بیشتر به شکل ها و مفاهیم موجود در انها را میطلبد.گاهی در این گونه سوال ها یکی از اجزای شکل حذف ومورد سوال واقع می شود.

خاطر سپردن مطالب بسیار موثر است و کاملا توصیه میشود

در سال های 86 و 87 تعداد 6 تا 7 سوال به صورت نقطه چین و جای خالی طرح شده است.دراین گونه سوال ها ,بیشتر مفاهیم و جمله های متن کتاب درسی مورد سوال واقع میشود.طرح این گونه سوال ها به معنای ان است که مطالعه ی خط به خط ومتن کتاب درسی برمطالعه ی جزوه های دیگر اولویت دارد.مطالبی که در حاشیه ی متن صفحه ی کتاب مطرح میشوند , هم مثل مطلب متن درس ها اهمییت دارند و از تمامی ان ها سوال طرح میشود.برخی مطالب مهم درسی در قالب تیتر هایی هم چون" دانشمندان" یادر قالب "فکر کنید ها" به صورت طرح سوال هایی هستند که در کنکور های 84 تا 87 از انها سوال مطرح شده است.

مطالب "بیشتر بدانید" را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد.برخی از انها کاملا مکمل درسند ,مثل نظریه ی اسید و باز لوویس در صفحه ی 55 یا نحوه ی عملکرد شناساگر ها در صفحه ی 64 که مانند مطالب متن کتاب برای درک مفاهیم به انها نیاز داریم . برخی مطالب دیگر کاملا حاشیه ای هستند وبه تکمیل معلومات عمومی و مطالب جالب توجه علمی میپردازند ,مثل بیشتر بدانید صفحع ی 62 در مورد عملکرد اسید معده.مطالعه ی این نوع بیشتربدانید هابرای کنکور اهمییت کمتری داردوبه خاطرسپردن جزئیات انها اهمییت ندارد.

مجموعه ی کنکور تست های سراسری وازاد که مربوط به قل از سال 1384 میشوند و ازکتاب های جدید طرح نشده اند ,باید توسط اساتید خبره گزینش وبسیاری از انها که مربوط به مطالب حذف شده هستند,تغییر وویراستاری شوند

در برخی کتاب های کمک درسی که شامل این مجموعه سوال ها هستند ,این گزینش به درستی انجام نشده است و دانش اموزان هنگام بررسی این تست های قدیمی باید متوجه این موضوع باشند.برخی تست ها جنبه ی محاسباتی دارندوشامل اعداد اعشاری میشوند که قابل ساده کردن نیستندو جزو محاسبه های وقت گیر هستند.باتوجه به ممنوع بودن استفاده از ماشین حساب ,به نظر برخی از دانش اموزان حل اینگونه تست ها وقت زیادی میبردوضرورت ندارد,در حالی که در عمل ,وقت مناسبی را میگیرند و برخلاف تست های مفهومی وشبهه دارحتما به جواب درست میرسند.زمان گذاشتن در وقت مناسب پایانی و حل اینگونه تست ها کاملا توصیه می شود.

خلاصه برداری از مطالب حفظی مخصوصا در مورد فصل هایی مثل فصل 1و2 شیمی سال دوم به صورت فلش کارت یا فیش های جعبه ی لایتنر در به یادسپاری بهتر ویاد آوری سریع تر بسیار موثر است.