X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

جلسات این هفته 15 تا 21 بهمن ماه 90

شرکت در جلسه ی گروه پژوهش وتحقیق در تاریخ 90/11/15 در بعد از ظهرساعت18تا21

شرکت در جلسه ی شورای آموزشی مجتمع در تاریخ90/11/16

شرکت در جلسه ی عوامل اجرایی سرپرستی در تاریخ90/11/16 دربعد از ظهر

شرکت در جلسه ی دیدار با اولیا در تاریخ 90/11/17