گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

چهارشنبه 28 دی‌ماه سال 1390

برگزاری جلسه ی شورای دبیران پیرامون مرحله ی اول مساببقه ی علمی

جلسه ی شورای دبیران در دو مجتمع دخترانه و پسرانه در روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و27 دی ماه 90 برگزار گردید .در این جلسه همکاران محترم به بحث و هم اندیشی پیرامون نتایج مسابقه پرداختند وراهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت علمی دانش آموزان پیشنهاد گردید.

واحد مشاوره مجتمع حضرت زینب (س) نیز به بررسی وتجزیه وتحلیل این نتایج ورسم نمودارها و مقایسه نتایج دو مجتمع  به منظور آسیب شناسی ضعف های علمی دانش آموزان اقدام نمود،که  این نمودارها روی وبلاگ مشاوره قابل رویت می باشد.