گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390

نتایج مسابقات علمی (مرحله ی اول )

- تحلیل وبررسی نتایج مسابقات علمی مرحله اول توسط مشاورین دو مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) وحضرت زینب (س)

- ارائه نتایج مسابقات علمی به دبیران محترم جهت تحلیل و بررسی وضعیت درسی دانش آموزان وآگاهی آنان از نقاط قوت و ضعف درسی دانش آموزان ونیز بررسی میزان اثر بخشی روش های تدریس معلمین محترم در موفقیت دانش آموزان در دروس مربوطه 

- تحلیل وبررسی نتایج این مسابقات برای دانش آموزان به صورت گروهی ونیز مراجعین فردی

-زمینه سازی در دانش آموزان جهت تلاش بیشتر در مرحله ی بعدی مسابقات علمی