گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

چهارشنبه 7 دی‌ماه سال 1390

سلامت جسم وروان

جسم و روح سالم

جسم و روح سالم

آیا می خواهید جسم و روحی سالم داشته باشید ؟

.      انسان به طور طبیعی تمایل به آسان ترین راه دارد . اگر در برابر این تنایمل ایستادگی کنید ، نیرومند تر و تواناتر می شوید .

اگر ما با مردم همان گونه که هستند رفتار کنیم آنان با همان خصوصیاتی که دارند باقی می مانند . 

هر کس توان دیدن زیبایی را حفظ کند ، هرگز پیر نمی شود .

کسی که می خواهد سالم بماند باید سکوت کند.

ارتباط با افراد محزون و مایوس ، ما را افسرده و ناامید می سازد .

کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریحات بیابند ، دیر یا زود ناگزیرند فرصت خود را صرف معالجه کنند.

هنگامی که خار پریشانی در قلبت فرو می رود ، آن را با تیغ مراقبه بیرون بیاور .

سلامت نفس ، در سایه جنگ با نفس اماره حاصل می شود .

تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد.

چهره شاداب همان اندازه برای انسان خوب است که هوای سالم و لذت بخش.

سلامتی و‌عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید .

جسم شما معبد روح شماست . با محبت و دقت از آن مراقبت کنید .

به مناسبت هفته ی بهداشت روانی

واحد مشاوره